تهران
NEWG
Shiba Inu توسط خرده فروش لوازم الکترونیکی Newegg پذیرفته خواهد شد.

Newegg اعلام کرد شیبااینو را می پذیرد.

Shiba Inu توسط خرده فروش لوازم الکترونیکی Newegg پذیرفته خواهد شد.