تهران
لیست شدن شیباینو
لیست شدن Shiba Inu در صرافی ترکیه ای

لیست شدن Shiba Inu در صرافی ترکیه ای

Bitexen،یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در ترکیه،اخیرا فهرست Shiba Inu را در کنار پنج توکن دیگر در پلتفرم خود اعلام کرده است.