تهران
فاقد تصویر شاخص
صادرات ایران به افغانستان از زمان تسلط طالبان کاهش یافته است

صادرات ایران به افغانستان از زمان تسلط طالبان کاهش یافته است

صادرات ایران به افغانستان طی 11 ماه پس از قدرت گرفتن طالبان در کشور همسایه به 959 هزار و 783 تن به ارزش 1.48 میلیارد دلار رسید که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 52 و 31 درصد کاهش سالانه داشته است.