تهران
download (11)
آیا لایحه زیر ساخت ما را مجبور می کند تا شرکت های استخراج رمزنگاری را به خارج از کشور منتقل کنیم؟

آیا لایحه زیر ساخت ما را مجبور می کند تا شرکت های استخراج رمزنگاری را به خارج از کشور منتقل کنیم؟

لایحه زیر ساخت های دو حزبی،استخراج را تا مرز نابودی پیش می برد حتی در حالی که به نظر می رسد ایالات متحده همچنان رهبر بلامنازع در صنعت استخراج ارزهای رمز نگاری شده باقی خواهد ماند.