تهران
download (3)
استخراج رمز ارزها، استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد از علل قطعی های مکرر برق

استخراج رمز ارزها، استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد از علل قطعی های مکرر برق

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: صنایع بزرگ مولد برق باید ملزم به تولید برق در ایام پیک مصرف شده و همچنین قیمت گذاری برق و استخراج رمز ارزها ساماندهی شود.