تهران
غول معاملات تجاری
غول تجاری معاملات گزینه ارز دیجیتال دو جانبه را ارائه می دهد

غول تجاری معاملات گزینه ارز دیجیتال دو جانبه را ارائه می دهد

بلمومبرگ گزارش می دهد که شرکت تجاری پرسرعت DRW Holdings مستقر در شیکاگو قرار است مشتقات دو جانبه خارج از بورس (OTC) را در اختیار معامله قرار دهد.