تهران
Digging-laying-cables-
دانشگاه کورتین از فناوری جدید حسگر صوتی برای استخراج منابع استرالیا استفاده می کند

دانشگاه کورتین از فناوری جدید حسگر صوتی برای استخراج منابع استرالیا استفاده می کند

یک تیم تحقیقاتی دانشگاه Curtin کار خواهد کرد تا فناوری پیشرو در سنجش الیاف نوری را برای صنایع معدنی ، نفت و گاز و نظارت بر محیط زیست استرالیا به ارمغان آورد و به گفته دانشگاه ، یک فرآیند استخراج منابع مقرون به صرفه تر و ایمن تر را ارائه دهد.