تهران
فیس بوک
فیس بوک در استرالیا به دلیل تبلیغات جعلی کریپتو شکایت کرد

فیس بوک در استرالیا به دلیل تبلیغات جعلی کریپتو شکایت کرد

چند هفته پیش، اندرو فارست، ثروتمندترین مرد استرالیا،مجبور شد علیه متا به دلیل اجازه تبلیغات کلاهبرداری رمزنگاری با نام و سن خود، شکایت جنایی کند.