تهران
فاقد تصویر شاخص
فیل اسپنسر، رئیس ایکس‌باکس، نسبت به متاورس تردید دارد و از مدل‌های بازی برای کسب درآمد انتقاد می‌کند.

فیل اسپنسر، رئیس ایکس‌باکس، نسبت به متاورس تردید دارد و از مدل‌های بازی برای کسب درآمد انتقاد می‌کند.

فیل اسپنسر، رئیس برند ایکس باکس، معتقد است که متاورس از 30 سال پیش، زمانی که بازی های دیجیتال تا حد زیادی معرفی شد، با ما بوده است.