تهران
گالریدلار-۱
فارکس،طلا در تهران بالاتر رفت

فارکس،طلا در تهران بالاتر رفت

قیمت ارزهای خارجی در روزهای پنجشنبه و جمعه در بازار آزاد تهران افزایش یافت.