تهران
دلار–۴۰۰×۲۳۰٫x11901
خریداران دلار بخوانند / ۲ سیگنال مهم از بغداد و ریاض برای دلار تهران

خریداران دلار بخوانند / ۲ سیگنال مهم از بغداد و ریاض برای دلار تهران

به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز روندی نزولی به خود گرفت. این رفتار قابل پیش‌بینی بود که به دلیل اخبار سیاسی متعدد دلار واکنش ارزانی نشان دهد.