تهران
فاقد تصویر شاخص
قیمت توکن فورک اتریوم PoW بیش از 50 درصد در هفته گذشته کاهش یافته است

قیمت توکن فورک اتریوم PoW بیش از ۵۰ درصد در هفته گذشته کاهش یافته است

توکن فورک Ethereum PoW در هفته گذشته بیش از 50 درصد کاهش ارزش داشته است. از سوی دیگر، اتریوم یک هفته قوی را تجربه کرده است.