تهران
رئیس بانک مرکزی مجارستان
نخست‌وزیر مجارستان می‌گوید: انرژی اروپا در بحبوحه بن‌بست گاز روسیه تمام شده است

نخست‌وزیر مجارستان می‌گوید: انرژی اروپا در بحبوحه بن‌بست گاز روسیه تمام شده است

بر اساس گزارش‌های مختلف که می‌گویند منطقه یورو ممکن است مجبور شود با زمستان سردی که می‌تواند منجر به جیره‌بندی انرژی و خاموشی شود، اروپا رنج می‌برد و در تلاش برای مهار بحران انرژی است.