تهران
گالری+دلار
سیگنال‌ های پاستور به بهارستان برای ماندگاری ارز ترجیحی / رخنه دلارهای ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد ایران

سیگنال‌ های پاستور به بهارستان برای ماندگاری ارز ترجیحی / رخنه دلارهای ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد ایران

پارلمان‌نشینان می‌گویند که دولت از آنها درخواست کرده تا برای افزایش میزان اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی، به آنها اجازه بدهد که گام‌های جدیدی بردارند؛