تهران
گالریدلار-۱
قیمت دلار منجمد شد!

قیمت دلار منجمد شد!

امروز، پنجم شهریور ماه معاملات نقدی دلار در کانال ۳۰ هزار تومان و با نرخ ۳۰,۱۵۰ تومان کلید خورد اما کمی بعد روند قیمت دلار کاهشی شد و کانال ۳۰ هزار تومان را از دست داد.