تهران
رمزارز
۱۰مزرعه غیرمجاز رمزارز در تهران شناسایی و جمع آوری شد

۱۰مزرعه غیرمجاز رمزارز در تهران شناسایی و جمع آوری شد

به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در ادامه طرح مبارزه با مزارع غیرمجاز رمزارز و با هدف افزایش پایداری شبکه برق، بازرسان این شرکت موفق به شناسایی ۱۰ مزرعه غیرمجاز استخراج بیت کوین در کلان شهر تهران شدند.