تهران
۱۶۸۹۵۳۲۳۵
عدم توازن تولید و مصرف برق به علت استخراج غیرمجاز رمزارز

عدم توازن تولید و مصرف برق به علت استخراج غیرمجاز رمزارز

بررسی‌های دقیق صورت گرفته در توانیر نشان داد که فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمز ارز، می‌بایست به عنوان عاملی بزرگتر و فراتر از خاموشی در نظر گرفته شود چرا که آثار آن می‌تواند باعث بهم خوردن گسترده توازن تولید و مصرف برق شود.