تهران
روسیه
مقامات وزارت دارایی نشان می‌دهند که روسیه تلاشی برای ممنوعیت استخراج رمزارز خانگی نخواهد کرد

مقامات وزارت دارایی نشان می‌دهند که روسیه تلاشی برای ممنوعیت استخراج رمزارز خانگی نخواهد کرد

یکی از نمایندگان بلند پایه وزارت دارایی در مسکو ممنوعیت استخراج رمزارز در خانوارهای روسیه را هیچ فایده ای نمی بیند، زیرا محدود کردن این فعالیت دشوار است.