تهران
هند
54 درصد از سرمایه گذاران هندی کریپتو که در سه اهه دوم نظرسنجی شدند، قصد داشتند در 6 ماه بیشتر سرمایه گذاری کنند - KuCoin

۵۴ درصد از سرمایه گذاران هندی کریپتو که در سه ماهه دوم نظرسنجی شدند، قصد داشتند در ۶ ماه بیشتر سرمایه گذاری کنند – KuCoin

با وجود آخرین رکود بازار، بیش از 50 درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی هندی قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های خود را در شش ماه آینده در کریپتو گسترش دهند که نشان‌دهنده رویکرد خوش‌بینانه به بازار است.