تهران
زاپالا
منطقه آزاد زاپالا برای ارائه فرصت های جدیدی را به استخراج کنندگان بیت کوین در آرژانتین ارائه می دهد

ارائه فرصت های جدید به استخراج کنندگان بیت کوین در آرژانتین

منطقه آزاد Zapala،منطقه ای واقع در Neuquen، آرژانتین که هدف آن ایجاد انگیزه در فعالیت های تولیدی مختلف است، امسال اولین سرمایه گذاری مربوط به استخراج بیت کوین خود را دریافت خواهد کرد.