تهران
vien austria

۱۰ شهر برتر دنیا برای زندگی

وین بار دیگر به عنوان بهترین شهر دنیا برای زندگی انتخاب شد وین در سال 2023 دوباره به عنوان قابل زندگی ترین شهر جهان انتخاب شد. سایر شهرهای اروپایی از ...