تهران
میلیاردهای ایرانی
میلیاردر ارزدیجیتال

میلیاردر های ایرانی چند برابر شده اند

درآمد دلاری در داخل کشور ارزش بیشتری دارد و به صرفه تر است. افزایش سریع ثروتمندان، طبق برآوردهای Capgemini، ایران را به چهاردهمین کشور ثروتمند جهان و ثروتمندترین کشور خاورمیانه تبدیل می کند. ایران اکنون حتی از بزرگترین رقیب خود، عربستان سعودی که با 210 هزار میلیاردر در رده 17 قرار دارد، ثروتمندتر است.