تهران
NIKE1
غول کفش ورزشی نایک آماده مقابله با متاورس و NFT است

ورود نایک به متاورس

چندین گزارش نشان می دهد که نایک (NYSE:NKE) در حال آماده شدن برای قدم گذاشتن به حوزه فناوری غیرقابل تعویض است و مدتی است که آماده انجام این کار بوده است