تهران
ELSALVADOR
السالوادور ۲۰ لایحه برای قوانین مرتبط با بیت کوین آماده می‌کند

السالوادور ۲۰ لایحه برای قوانین مرتبط با بیت کوین آماده می‌کند

دولت السالوادور به رهبری رئیس‌جمهور نجیب ابوکیله، قصد دارد با تهیه ۲۰ لایحه برای ارائه یک چارچوب قانونی، برنامه‌های انتشار اوراق قرضه بیت کوین را پیش ببرد.