تهران
gold
قیمت طلا در جست و جوی شفافیت

قیمت طلا در جست و جوی شفافیت

طلا به دلیل ابهامات فراوانی که در خصوص موضع بانک مرکزی آمریکا در تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه وجود دارد، نوسان داشته است. بازارها در درستی این انتظارات مطمئن نیستند.