تهران
بازارهای-مالی۱
شرط صعودی شدن بازار

اهمیت سرمایه نقدینگی در صعودی شدن بازار

غفوری کارشناس بازار سرمایه گفت: جریان اصلی بازار سرمایه، نقدینگی می باشد که در کنار وضعیت بنیادی و شرایط خالی از ریسک های سیستماتیک می‌تواند بازار سرمایه را رو به بالا و به ریل صعودی خود برگرداند.
download (1)
حجم عجیب پمپاژ روزانه نقدینگی به اقتصاد ایران/ بازار ارز به کدام سو می‌رود؟

حجم عجیب پمپاژ روزانه نقدینگی به اقتصاد ایران/ بازار ارز به کدام سو می‌رود؟

چرا بازارهای پولی و مالی در ایران درگیر نوسان شدید هستند این سئوالی بود که ۱۴ کارشناس در کلاب‌هاوس خبرانلاین بدان پاسخ دادند. زهرا علی‌اکبری- در حالی که معامله‌گران در بازار ارز فاز احتیاط را برگزیده اند و اغلب بازارها در فاز رکودی قرار دارند، نوسانات بازار ارز در هفته ای که گذشت قابل توجه بود .