تهران
فاقد تصویر شاخص
نماینده مجلس آمریکا به خاطر فعالیت های ارز دیجیتال بازجویی می شود

نماینده مجلس آمریکا به خاطر فعالیت های ارز دیجیتال بازجویی می شود

کنگره ایالات متحده با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد فعالیت های رمزنگاری نماینده مدیسون کاوتورن (R-NC) به اتهام تبلیغ سکه ای که در آن منافع مالی داشت، آغاز خواهد کرد.