تهران
etherum
علت صعود اتریوم

دلیل صعودی شدن اتریوم :نهنگ های اتریوم در حال جمع آوری سکه های بیشتری هستند

نزدیک به پایان ماه ، اتریوم بیش از 20 درصد افزایش یافته است ، درست قبل از 26 درصد اصلاح. داده های روی زنجیره نیز نشان می دهد که تعداد زیادی اتریوم از کیف پول به صرافی منتقل شده است.