تهران
فاقد تصویر شاخص
نوسانات نفت با ترس از رکود، ایران در حال تسلط بر بازار است

نوسانات نفت با ترس از رکود، ایران در حال تسلط بر بازار است

در حالی که معامله گران منتظر اخبار بیشتر درباره احتمال از سرگیری توافق هسته ای ایران بودند، قیمت نفت روز چهارشنبه پس از اینکه چین اعلام کرد اقداماتی برای تقویت اقتصاد در حال رشد انجام خواهد داد، کاهش یافت.