تهران
download (17)
هتل پنج ستاره بیت کوین و اتریوم را به منظور جذب مشتریان لوکس آینده پذیرفته است ، اما آیا این فقط یک حقه است؟

هتل پنج ستاره بیت کوین و اتریوم را به منظور جذب مشتریان لوکس آینده پذیرفته است ، اما آیا این فقط یک حقه است؟

این حرکت توسط چدی آندرمات در کوه های آلپ سوئیس تلاشی است برای جذب یک نژاد جدید ، جوان و باهوش از فناوری گردشگران ثروتمند. برخی از کارشناسان هتل را به دلیل راه های بیشتر پرداخت به مشتریان تحسین می کنند ، در حالی که برخی دیگر این تصمیم را فقط برای اهداف بازاریابی خوب می دانند