تهران
فاقد تصویر شاخص
ICCIMA(اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی) همایش تجاری ایران و لهستان را در 9 اکتبر برگزار می کند

ICCIMA(اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی) همایش تجاری ایران و لهستان را در ۹ اکتبر برگزار می کند

تهران - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ICCIMA) در 18 مهرماه میزبان یک هیئت تجاری لهستانی در همایش تجاری ایران و لهستان در محل ICCIMA خواهد بود.