تهران
همراه
همره اول توکن اختصاصی خود را طراحی میکند.

رمزارز همراه اول

شرکت همراه اول به عنوان یکی از پیشگامان عرصه فناوری و یکی از مهمترین و بزرگترین اپراتورهای منطقه قصد دارد از ظرفیت های این فناوری استفاده کند و از این رو برای نیل به این هدف، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در نظر دارد توکن اختصاصی همراه اول و پلتفرم بلاکچین را طراحی و پیاده سازی کند.