تهران
۶۸۴۸c2be-6d57-4677-a9ad-230870d874ea
شرکت فرعی هواپیمایی مکزیک، Volaris ،پرداخت های بیت کوین را می پذیرد

شرکت فرعی هواپیمایی مکزیک، Volaris ،پرداخت های بیت کوین را می پذیرد

در نتیجه پذیرش جریان اصلی بیت کوین (BTC) در السالوادور ، Volaris السالوادور ، زیرمجموعه محلی شرکت هواپیمایی ارزان قیمت مکزیکی Volaris ، بیت کوین را به عنوان پرداخت قبول می کند.