تهران
hobi
ریپل بیش از ۳۳ میلیون توکن را به صرافی دیجیتال هوبی انتقال داده است.

انتقال۳۳ میلیون توکن XRP به صرافی هوبی

داده های هجده روز گذشته ارائه شده توسط پلتفرم تحلیل داده بیت‌هامپ (Bithomp)که در اصل با معاملات XRP سر و کار دارد، حاکی از آن است که بستر ارائه دهنده فناوری دفتر کل توزیع شده ریپل اخیراً ۳۳,۸۰۵,۰۸۰ واحد XRP را به صرافی بزرگ هیوبی (Huobi) منتقل کرده است.