تهران
واردات+خودرو
مصوبه واردات خودرو برای بالا نگاه داشتن قیمت دار است یا حفظ منافع مردم؟

مصوبه واردات خودرو برای بالا نگاه داشتن قیمت دلار است یا حفظ منافع مردم؟

بر اساس آمار گوگل ترندز ماهیانه میلیون‌ها نفر در کشور، عبارتی مانند قیمت روز خودرو. را سرچ می‌کنند. خودرو در کشور یک کالای سرمایه‌ای است و در سبد هزینه _ تصمیم خانوار‌های زیادی نقشی مهم و کلیدی دارد.