تهران
۱۳۹۴۰۲۰۷۱۲۰۸۳۸۷۷۲۵۱۸۴۰۲۴
واردات ۱.۸ میلیارد دلار تلفن همراه در نیمه نخست سال

واردات ۱.۸ میلیارد دلار تلفن همراه در نیمه نخست سال

نیمه نخست ۱۴۰۰ ، ده کالا عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارد دلار و سهم حدود ۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل می دهند که سهم بالای ارزشی در مقابل سهم کم تعدادی، نشان از تنوع کم صادرات دارد.