تهران
Cynthia Lummis BTC
سینتیا لومیس

پیشنهاد سناتور آمریکایی به ماینر های بیت کوین:“به ایالت وایومینگ بیایید”

سناتور سینتیا از بیت کوین تمجید کرده و از آن به عنوان یک اختراع بزرگ که باعث خلق نوآوری های بسیاری در این حوزه شده، یاد کرد و همچنین تأکید کرد که بیت کوین باید به عنوان یک ارز مرجع پذیرفته شود. وی همچنین به تصمیم دولت السالوادور مبنی بر پذیرش بیت کوین به عنوان یک پول قانونی اشاره کرد و گفت که این امر باعث کاهش بسیار زیاد زمان و هزینه های ارسال پول برای کسانی که در ایالات متحده کار می کنند و بستگانی را در السالوادور دارند، می شود.