تهران
استخراج غیرمجاز
جزئیات تصویب استخراج رمزارز در دولت و مصوبه واردات خودرو با رمزدارایی‌ها

جزئیات تصویب استخراج رمزارز در دولت و مصوبه واردات خودرو با رمزدارایی‌ها

سید رضا فاطمی امین گفت: در جلسه یکشنبه هیات دولت استخراج رمزارزها به تصویب رسید. این مصوبه سالهای قبل هم وجود داشت و مدتی متوقف شده بود و به واحدهای استخراج رمز ارز جواز تاسیس و پروانه بهره برداری داده نمی‌شد.