تهران
ویزا
ویزا،مستر کارت ارائه خدمات به کاربران روسیه را متوقف می کند

ویزا،مستر کارت ارائه خدمات به کاربران روسیه را متوقف می کند

این شرکت ها روز شنبه با اشاره به تهاجم مداوم این کشور به اوکراین اعلام کردند که ویزا،مستر کارت و پی پال همگی فعالیت های خود خود را در روسیه تعلیق می کنند.