تهران
فاقد تصویر شاخص
در سال ۲۰۲۱ در بیش از ۱۰۰ میلیون توییت کلمه بیت کوین ذکر شده است

در سال ۲۰۲۱ در بیش از ۱۰۰ میلیون توییت کلمه بیت کوین ذکر شده است

بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی ویزیبرین (Visibrain)، در سال ۲۰۲۱ در ۱۰۱ میلیون توییت، کلمه «بیت کوین» ذکر شده است.