تهران
پلیس کانادا
پلیس کانادا بیت کوین 28 میلیون دلاری را از یک کارمند سابق دولت در پرونده باج افزار توقیف کرد

پلیس کانادا بیت کوین ۲۸ میلیون دلاری را از یک کارمند سابق دولت در پرونده باج افزار توقیف کرد

پلیس کانادا بیت کوینی به ارزش بیش از 28 میلیون دلار را از یک کارمند سابق دولتی که به ایالات متحده مسترد شده است تا معرض اتهام ده ها حمله باج افزاری که منجر به پرداخت ده ها میلیون دلار باج شده است ضبط کرده است.