تهران
روند کاهشی بازار رمز ارزها
روند کاهشی

روند کاهشی بازار رمز ارزها

: در روز دوشنبه پنجم جولای سال 2021 میلادی بازار رمز ارزها در دنیا تغییرات کمی را نسبت به روز قبل از آن شاهد بود. در این روز اخبار پیرامون بازار رمز ارزها بیشتر در مورد سیاستهای کشورهای مختلف در مورد این بازار بود. از طرف دیگر رسانه های هندی در مورد پیام های ضد و نقیض مقامات هندی در مورد بازار رمز ارزها و فعالیت در این بازار صحبت کرده بودند.در امریکا هم صحبت بر سر پذیرش استیبل کوین ها است و در ژاپن بحث بر سر عرضه ین دیجیتال بالا گرفته است.