تهران
۹-۸-۱
آیا استخراج رمزارز در واحدهای کشاورزی صحت دارد؟

آیا استخراج رمزارز در واحدهای کشاورزی صحت دارد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ هر از گاهی در رسانه‌ها شاهد اخباری مبنی بر نصب غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمز ارز ها در واحدهای کشاورزی مانند مرغداری‌ها هستیم. استخراج رمز ارز از سوی مسئولان به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل قطعی برق در تابستان جاری عنوان شده است به همین دلیل پاسخ به امکان استخراج رمز ارز در واحدهای کشاورزی با توجه به تعرفه پایین برق در واحدهای کشاورزی در آن‌ها، از اهمیت زیادی برخوردار است.