تهران
BF299E28-41FF-4AD6-A52B-E44D3C92CF1D
تفاوت کلید خصوصی و عمومی

کلید خصوصی، کلید عمومی و آدرس بیت کوین چه تفاوتی با هم دارند؟

کلید عمومی و آدرس را می‌توان بر خلاف کلید خصوصی با بقیه به اشتراک گذاشت. دانستن این نکته نیز بد نیست که کلید عمومی را نمی‌توان از طریق آدرس عمومی به دست آورد، از طرفی کلید عمومی مربوط به یک آدرس پس از انجام یک تراکنش مشخص می‌شود.