تهران
فروش تجهیزات ماینینگ در کوزوو
استخراج کنندگان بیت کوین در کوزوو تجهیزات ماینینگ را می فروشند که باعث وحشت پس از ممنوعیت فدرال می شود

استخراج کنندگان بیت کوین در کوزوو تجهیزات ماینینگ را می فروشند

کشور کوزوو استخراج ارز دیجیتال و بیت کوین را به دلیل افزایش قیمت انرژی و خاموشی ممنوع می کند. در بحبوحه سرکوب ماینینگ بیت کوین،ماینرهای داخل کشور شروع به فروش تجهیزات استخراج خود کرده اند..