تهران
استخراج-روسیه-۱
تحلیلگران می گویند که استخراج مزارع کریپتو در یادین نفتی روسیه به ظرفیت 85 مگاوات رسیده است

تحلیلگران می گویند که استخراج مزارع کریپتو در میادین نفتی روسیه به ظرفیت ۸۵ مگاوات رسیده است

کارشناسان تخمین زده اند که مزارع استخراج ارز رمزنگاری شده در چاه های نفت در روسیه 85 مگاوات (MW) ظرفیت انرژی دارند.یک گزارش نشان می دهد که سرمایه گذاران در حال بررسی پروژه هایی برای 200 مگاوات دیگر هستند، علیرغم محدودیت های ناشی از تحریم های غرب.