تهران
۱۱Egypt1
گرانی در مصر

سونامی بی‌پایان گرانی در مصر

بر این اساس درحالی‌که آمارهای اقتصادی مصر روی کاغذ شرایط مطلوبی را از این کشور به نمایش می‌گذارد، وضعیت معیشتی شهروندان روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود؛ شهروندانی که به‌دلیل حاکمیت نظامیان دیگر حتی مانند گذشته قادر به برپایی اعتراضات خیابانی هم نیستند. مهم‌ترین نمادهای اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و تشدید فشارهای معیشتی بر شهروندان مصری، گرانی مکرر بنزین، برق و البته نان است.