تهران
شهروندان گرجستان
شهروندان گرجستان سوگند یاد کردند که استخراج ارزهای دیجیتال را متوقف کنند

شهروندان گرجستان سوگند یاد کردند که استخراج ارزهای دیجیتال را متوقف کنند

بر اساس گزارش ها،ساکنان سوانتی،گرجستان متعهد شده اند که برای مقابله با کمبود انرژی که علت اصلی آن استخراج بیت کوین است، از استخراج ارزدیجیتال خود داری کنند .