تهران
wechat
وی چت از یوآن دیجیتال پشتیبانی میکند.

وی چت از یوآن دیجیتال پشتیبانی میکند.

طبق گزارش ها برنامه پیام رسان وی چت (wechat) پشتیبانی از e-CNY را آغاز میکند. این برنامه بیش از یک میلیارد کاربر دارد و این باعث افزایش قابل توجه توزیع یوآن دیجیتال می شود.