تهران
download (9)
CFO می گوید AMD کارت های ماینینگ را بر پردازنده های گرافیکی بازی در اولویت قرار نمی دهد

CFO می گوید AMD کارت های ماینینگ را بر پردازنده های گرافیکی بازی در اولویت قرار نمی دهد

AMD ، به همراه تولیدکنندگان مختلف تراشه ، به دلیل استخراج رمزنگاری ، با تقاضای بیش از حد برای پردازنده های گرافیکی تلاش کرده است.